Η καινοτομία στην ακοή
 
 
Servox Digital
Amplicord 95-S
Το λαρυγγόφωνο Servox Digital παρέχει στους ασθενείς που έχουν χάσει την φωνή τους εξαιτίας τραυματισμού, αρρώστιας, ή χειρουργικής αφαίρεσης του λάρυγγα, την δυνατότητα να ξαναμιλήσουν.
To AMPLICORD MOD. 95-S σχεδιάστηκε με βάση την πείρα των προηγουμένων ετών και κατασκευαστηκε ολοκληρο με ενσωματωμένο κύκλωμα. Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου απο πλαστικό υλικό χλωριούχο πολυβιλιο, είναι ευκο-λοχρηστο, ανθεκτικό και ασφαλη.
© Unicare Hearing Mον. ΕΠΕ E-Mail: info@unicarehearing.com Τηλ. εξυπηρέτησης: 210-61 34 644
210-61 34 649